Naše služby

POVOLENÍ PRO NADMĚRNOU A NADROZMĚRNOU PŘEPRAVU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

 • zajistíme pro Vás povolení (Rozhodnutí Ministerstva dopravy – povolení pro nadměrnou přepravu) pro přepravu jakéhokoliv nadrozměrného a nadměrného nákladu po České republice a to v nejkratším možném čase
 • vyhledání a přípravu trasy dle rozměrů nákladu pro přepravu nadrozměrného nebo těžkého transportu
 • proměření podjezdů, jízdních profilů, přepočty mostů

DOPROVODY NADMĚRNÝCH NÁKLADŮ, BF2 I BF3

Zajistíme technické zajištění přepravy, včetně technických doprovodů nadměrných a nadrozměrných transportů vlastními i smluvně zajištěnými doprovodnými vozidly. 

ZAHRANIČNÍ POVOLENÍ PRO NADMĚRNOU PŘEPRAVU

 • zajistíme pro Vás povolení pro přepravu jakéhokoliv nadrozměrného a nadměrného nákladu, v rámci celé Evropy
A dále, bude-li nutné:
 • doprovod vozidel policie při extrémních rozměrech transportu, nebo je-li předepsán
 • doprovod pracovníky a vozidly MHD při jízdě s velmi vysokým transportem pod tramvajovou nebo trolejbusovou trakcí
 • doprovod pracovníky a vozidly energetické společnosti při jízdě vysokého transportu pod elektrickým vedením
 • asistenci pracovníků MHD při vypínání el. proudu v tramvajové nebo trolejbusové trakci nebo při použití tramvajového svršku
 • asistenci pracovníků drah při přejezdu elektrifikovaných tratí nebo při přejezdu železničního tělesa
 • přepočty mostů, případně jejich úpravu k přejezdu (podepření mostních polí, překlenutí poškozených dílů speciálními přípravky a pod.)
 • souhlas s uzavřením částí komunikací pro průjezd transportu, umístění přenosných značek atd.