Rotava – Klingenthal

Publikoval(a) MrstaMartin dne

V pondělí 17. dubna se z města Rotava vydaly na cestu tři speciální soupravy s ocelovými nosníky o délce 32,4 metrů. Nosníky byly vyrobeny ve strojírnách ROTAS STROJÍRNY, spol. s r.o. a měly být dodány do Německa přes hraniční přechod Kraslice/Klingenthal. Přepravu zajišťovala lucemburská společnost P. ADAMS, tímto jí děkujeme za spolupráci. Cesta byla krátká, ale náročná. Soupravy musely zvládnout výjezd ze strojíren a kruhový objezd před hraničním přechodem. Navíc jedna z nich měla potíže s natáčením náprav a musela být opravena.

Kategorie: Blog