FAQ

FAQ - často pokládané otázky

Povolené rozměry a hmotnosti vozidel jsou stanoveny vyhláškou č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. Podle této vyhlášky platí následující limity:
• Největší povolená délka motorového vozidla je 12 m.
• Největší povolená délka jízdní soupravy motorového vozidla s návěsem je 16,50 m
• Největší povolená délka vozidla s jedním přívěsem je 18,75 m.
• Největší povolená šířka vozidla je 2,55 m.
• Největší povolená výška vozidla je 4,00 m (4,08 m - u tažného vozidla s návěsem).

Největší povolená hmotnost silničních vozidel nesmí překročit:
a) u motorových vozidel se dvěma nápravami 18,00 t,
b) u motorových vozidel se třemi nápravami 25,00 t, je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním nebo pérováním uznaným za rovnocenné, nebo pokud je každá hnací náprava opatřena dvojitou montáží pneumatik a maximální zatížení na nápravu nepřekročí 9,50 t 26,00 t,
c) u motorových vozidel se čtyřmi a více nápravami 32,00 t,
d) u přívěsů se dvěma nápravami 18,00 t,
e) u přívěsů se třemi nápravami 24,00 t,
f) u přívěsů se čtyřmi a více nápravami 32,00 t,
g) u dvoučlánkových kloubových autobusů 28,00 t,
h) u tříčlánkových kloubových autobusů 32,00 t,
i) u jízdních souprav 48,00 t,
j) u pásových vozidel 18,00 t

Pokud jednotlivé míry vozidla/jízdní soupravy překročí (délka x šířka x výška, hmotnost):

Nákladní automobil (solo):

 • 12,00 x 2,55 x 4,00 m 18,00 t (2 - počet os)
 • 12,00 x 2,55 x 4,00 m 25,00 t (3)
 • 12,00 x 2,55 x 4,00 m 32,00 t (4 a víc)

Souprava tahač s návěsem:

 • 16,50 x 2,55 x 4,08 m 36,00 t (2+2)
 • 16,50 x 2,55 x 4,08 m 42,00 t (2+3)
 • 16,50 x 2,55 x 4,08 m 44,00 t (3+2)
 • 16,50 x 2,55 x 4,08 m 48,00 t (3+3)

Souprava nákladní automobil s přívěsem:

 • 18,75 x 2,55 x 4,00 m 36,00 t (2+2)
 • 18,75 x 2,55 x 4,00 m 42,00 t (2+3)
 • 18,75 x 2,55 x 4,00 m 44,00 t (3+2)
 • 18,75 x 2,55 x 4,00 m 48,00 t (3+3)

Při dodržení maximální povolené hmotnosti na nápravu dle § 5 vyhlášky č. 209/2018 Sb.

Jednorázové povolení s platností na 10 dní, na konkrétní trasu, platné pouze jedním směrem.


Trvalé povolení s platností jeden rok, celé území České republiky s výjimkou úseků uvedených v "Dalších podmínkách přepravy"

Maximální rozměry pro roční povolení jsou:

 • Délka: 30 metrů
 • Šířka: 3,5 metrů
 • Výška: 4,5 metrů
 • Hmotnost: do 48 tun nebo do 60 tun (liší se cenou)

Pokud souprava překročí, délku 22,00 m, šířku 3,20 m, výšku 4,50 m, hmotnost 50,00 t /i jednotlivě/ je nutné doprovodné vozidlo, oprávněné k této činnosti.

Pokud souprava překročí, délku 50,00 m, šířku 5,50 m (na dálnici 6,00 m), hmotnost 150,00 t /i jednotlivě/ je zpravidla nutný policejní doprovod.

Výše náhrady za poskytnutí policejního doprovodu:
(1) Výše náhrady za poskytnutí policejního doprovodu se stanoví jako součet částky 600 Kč za každý kalendářní den, na který byl policejní doprovod poskytnut, a celkové výše dalších nákladů spojených s poskytnutím policejního doprovodu.

(2) Další náklady spojené s poskytnutím policejního doprovodu jsou

a) 400 Kč za 1 hodinu služby policisty, který se účastnil policejního doprovodu,

b) 15 Kč za 1 km ujetý služebním vozidlem Policie České republiky, které bylo použito při policejním doprovodu, a

c) pořizovací cena materiálu spotřebovaného Policií České republiky při policejním doprovodu, s výjimkou pohonných hmot.“.